ติดต่อเรา

สมาร์ทโฟน-ไว้ถ่ายรูปแบบสาวฮิปสเตอร์.

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ เรื่องไม่ดีทั้งหลายจะได้หมดไปสักที หลังจากที่ตัวกิเลสถูกทำลายปัญหาทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นอีก ข้อคิดที่ได้จากละครเรื่องนี้คือ คนเราควรจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์และซื่อตรง ตั้งมั่นในความดี ไม่คิดเอาเปรียบคนอื่น โดยการทำร้ายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนเองเพียงเพราะความอยากได้อยากมีที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่เห็นก็คือ หากคนเรารู้จักพอไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันและอบายมุขแผ่นดินคงน่าอยู่ยิ่งกว่าเก่า คนมีน้ำใจให้กัน มีจิตใจที่สูงส่งไม่เอาเปรียบกัน


 

อาคารเอ็กซ์โอโอ้โหใหญ่จัง
99 หมู่ 99 ถนน วิภาวดี
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10999

060-99999xx